Algemene verkoopvoorwaarden

FORMALITEITEN

Voor elke boekingsaanvraag worden behandelingskosten in rekening gebracht van 25 euro voor een individuele boeking en 60 euro voor een groepsboeking, die in geen geval kunnen worden terugbetaald. De inschrijving wordt van kracht na ontvangst van het boekingsformulier, vergezeld van de betaling van het voorschot en de reserveringskosten.


ADMISSIE

Niemand mag worden toegelaten zonder toestemming van de directeur van het centrum dat SASU Domaine des Blachas vertegenwoordigt.
10 % korting op de accommodatie en de kampeerplaatsen worden toegekend aan postkantooragenten en ASPTT-licentiehouders, evenals aan hun echtgeno(o)t(e), partner en kinderen jonger dan 21 jaar als ze student zijn of ten laste komen.
Om recht te hebben op deze korting moet de aanvragende Post of ASPTT (volwassene) gedurende het gehele verblijf aanwezig zijn.
Als de klant een specifieke standplaats wil krijgen, kan hij of zij deze aanvragen en een toeslag van 30€ betalen. De toewijzing van de standplaatsen of de verhuur wordt, afhankelijk van de beschikbaarheid, uitgevoerd door de directeur of zijn vertegenwoordiger.
Elke persoon die op het landgoed woont, moet in het bezit zijn van een individuele of familiale verzekering. Aansprakelijkheid van derden.


BETALING VAN HET VERBLIJF

Individueel verblijf : Na betaling van de aanbetaling betaalt u het saldo van uw reservering uiterlijk een maand voor uw aankomst op het domein. Uw vakantiecheque, opgesteld op basis van uw gegevens, omvat niet de diensten die ter plaatse worden verbruikt.
Groepsverblijf : Betaling van de 1e aanbetaling van ongeveer 30% bij ondertekening van het contract, 2e aanbetaling van 20% 45 dagen voor aankomst, saldo ter plaatse te betalen.


TOEGANG TOT ACCOMMODATIE, STACARAVANS, TITHOMS EN KAMPEERPLAATSEN

Accommodatie wordt toegewezen vanaf 17.00 uur en moet voor 10.00 uur worden verlaten. Het wordt in een perfecte staat van netheid ter beschikking gesteld. Tijdens uw verblijf is het onderhoud ervan uw verantwoordelijkheid. Reinigingsproducten worden niet verstrekt. De accommodatie moet schoon worden achtergelaten en de vuilnisbakken moeten worden geleegd. Indien dit niet het geval is, worden de kosten van de reparatie in rekening gebracht.
Het schoonmaken van een accommodatie kan door ons worden verzorgd voor de som van 55,00 €.
Dekens zijn aanwezig, lakens en handdoeken kunnen worden gehuurd.
Een borg van 200,00 € wordt gevraagd bij aankomst en wordt teruggegeven op de dag van uw vertrek, na de inventarisatie van de inrichting of binnen 8 dagen na uw vertrek.

Voor groepen of verblijven met ten minste 3 accommodaties bedraagt het 500€.
De kampeerplaatsen worden vanaf 12.00 uur toegewezen en moeten voor 12.00 uur worden verlaten.

BEZOEKERS

Wij herinneren u eraan dat iedereen die het domein betreedt, moet worden gemeld bij de receptie.
Bezoekers van de ½ dag of dag 3,00 €/ persoon (ticket te koop bij de receptie), dit geeft geen toegang tot het zwembad.
Bezoekers die op het domein slapen, zijn verplicht zich te registreren bij de receptie.


DIERENEN

ACCOMMODATIE: Dieren worden niet geaccepteerd.
CAMPING : Honden moeten aan de lijn gehouden worden en mogen in geen geval alleen gelaten worden. Bij aankomst moet u ze bij de receptie aangeven door hun inentingsbewijs tegen hondsdolheid voor te leggen.
Honden van categorie 1 en 2 zijn verboden in het gebied.


ANNULERING VAN HET VERBLIJF:

DOOR UW FAITH : Het Domaine des Blachas zal geen enkele terugbetaling doen.
Optionele annuleringsverzekering, 3,5% van het totale bedrag van het verblijf - Betaling bij reservering.

VANWEGE HET DOMAINE DES BLACHAS: In geval van externe gebeurtenissen die buiten de controle van het Domaine des Blachas vallen, behoudt het Domaine des Blachas zich het recht voor om de diensten te wijzigen of het verblijf te annuleren. In dit geval heeft de klant de mogelijkheid om zijn verblijf te annuleren zonder dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. De voor het verblijf betaalde bedragen worden volledig terugbetaald.

Specifieke voorwaarden voor groepen : : In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van het aantal gasten, meer dan 10% van het totale aantal gasten verschuldigd aan de klant, zullen de volgende boetes worden toegepast:
- Meer dan 45 dagen voor het begin van het verblijf wordt de gehele aanbetaling bewaard.
- Tussen 45 en 30 dagen voor het begin van het verblijf wordt de aanbetaling en de 2e termijn bewaard.
- Tussen 30 en 7 dagen voor het begin van het verblijf is 80% van het bedrag van het verblijf verschuldigd
- Minder dan 7 dagen vanaf het begin van het verblijf is het volledige bedrag van het verblijf verschuldigd.
In alle gevallen blijven de dossierkosten eigendom van het Domaine des Blachas.


In overeenstemming met artikel L. 612-1 van het consumentenwetboek kunt u gratis gebruik maken van de CM2C - Centre de Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice-bemiddelingsdienst :
14, rue Saint Jean - 75017 Paris
Tél. : 0609204886
E-mail : cm2c@cm2c.net
Site internet : https://cm2c.net/
Association loi 1901 n° 831213871