Algemene verkoopvoorwaarden

FORMALITEITEN

Voor alle reserveringsaanvragen wordt 25 euro aanvraagkosten in rekening gebracht, die in geen geval kunnen worden terugbetaald. De inschrijving wordt van kracht na ontvangst van het bevestigingsdossier, vergezeld van de betaling van het voorschot en de aanvraagkosten.

ADMISSIE

Niemand kan worden toegelaten zonder toestemming van de directeur van het centrum die SASU Domaine des Blachas vertegenwoordigt. Een korting van 10% op accommodatie en kampeerplaatsen wordt verleend aan werknemers van de Franse posterijen en leden van de ASPTT, alsmede aan hun echtgenoten, partners en kinderen onder de 21 jaar als zij student zijn of ten laste komen.
Om recht te hebben op deze korting moet de aanvrager gedurende het gehele verblijf aanwezig zijn en uiterlijk op de dag van aankomst een bewijs van recht overleggen.
Indien de klant een specifieke standplaats wenst, kan hij daarom verzoeken, maar zijn keuze wordt om planologische redenen niet gegarandeerd. De standplaatsen of huuraccommodaties worden, afhankelijk van de beschikbaarheid, toegewezen door de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Alle personen die op het kampeerterrein verblijven moeten in het bezit zijn van een individuele of gezinsverzekering "Wettelijke aansprakelijkheid" verzekering.

BETALING VAN HET VERBLIJF

Na betaling van het voorschot, moet u het saldo van uw reservering ten minste één maand voor uw aankomst op het domein betalen. Uw voucher, vastgesteld op basis van uw informatie, omvat niet de ter plaatse geconsumeerde diensten.

TOEGANG TOT ACCOMMODATIE, MOBILHOMES, TITHOMES EN KAMPEERPLAATSEN

De accommodatie wordt vanaf 17.00 uur toegewezen en moet om 10.00 uur worden verlaten. Het wordt u geleverd in een perfect schone staat. Tijdens uw verblijf bent u verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Schoonmaakmiddelen worden niet verstrekt. De accommodatie moet schoon worden achtergelaten, anders worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht. Het schoonmaken van de accommodatie kan door ons worden gedaan tegen een vergoeding van 85,00 €. Kussens en dekbedden zijn aanwezig, lakens en handdoeken kunnen gehuurd worden. Een borgsom van 200,00 € wordt gevraagd bij aankomst en wordt teruggegeven op de dag van uw vertrek, na de inventarisatie van de inrichting of binnen 8 dagen na uw vertrek. De standplaatsen worden vanaf 12.00 uur toegewezen en moeten om 12.00 uur worden verlaten.

BEZOEKERS

Wij herinneren u eraan dat elke persoon die het domein betreedt moet worden gemeld bij de receptie. Bezoekers voor de dag 3,00 €/persoon (ticket te koop bij de receptie), dit geeft geen toegang tot het zwembad. Bezoekers die op het landgoed slapen, moeten zich aanmelden bij de receptie.

DIEREN ACCOMMODATIE:

ACCOMMODATIE: Huisdieren zijn alleen toegestaan in tithome, Studio 3 plaatsen, Chalet 2 plaatsen met airconditioning en accommodatie 2/3 plaatsen Eau Vive.

CAMPING: Honden moeten worden aangelijnd en mogen in geen geval alleen worden gelaten. Bij aankomst moet u ze aangeven bij de receptie door hun inentingsbewijs tegen hondsdolheid te tonen.
Honden van categorie 1 en 2 zijn niet toegestaan op het domein.

ANNULERING VAN HET VERBLIJF :

DOOR UW GELOOF: Het Domaine des Blachas zal geen terugbetaling doen. Optionele annuleringsverzekering, 4% van het totale bedrag van het verblijf - Betaling bij reservering.

DOOR HET DOMAINE DES BLACHAS: In geval van externe gebeurtenissen waarover het Domaine des Blachas geen controle heeft, behoudt het zich het recht voor de diensten te wijzigen of de verblijven te annuleren. In dat geval heeft de klant de mogelijkheid zijn verblijf te annuleren zonder dat de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. De voor het verblijf betaalde bedragen worden volledig terugbetaald.

Overeenkomstig artikel L. 612-1 van de Franse consumentenwet kunt u gratis een beroep doen op de bemiddelingsdienst Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden is van toepassing op de in deze vragenlijst gestelde vragen. Het garandeert een recht van toegang en rectificatie voor gegevens die u betreffen. Overeenkomstig artikel L. 612-1 van de Franse consumentenwet kunt u gratis een beroep doen op de bemiddelingsdienst van CM2C - Centre de Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice, waartoe wij behoren: 14, rue Saint Jean - 75017 Parijs Tel: 0609204886 E-mail: cm2c@cm2c.net Website: https://cm2c.net/ Vereniging loi 1901 n° 831213871